Dvojrozmerná deskriptívna štatistika

Akého typu sú premenné?

a) Číselné (Kvantitatívne) - pýtame sa "Koľko?"
Napr. Výška v cm, hmotnosť v kg, príjem, obrat, náklady v Sk, teplota v °C, vek v rokoch.

b) Kategorické (Kvalitatívne) - pýtame sa "Aký typ?"
Napr. Vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ), krvná skupina (A, B, AB, 0), pohlavie.

c) Číselná a Kategorická